DEĞERLERİMİZ
Değerlerimiz Neler ? Reel Alacak Yönetim A.Ş. çalışanları şirketteki görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalır:
ADİL OLMAK VE ADALETLE HAREKET ETMEK
Tüm işlemlerimizde hakka ve hukuka uygun davranmak şirketimizin en temel politikasıdır.
İNSANA SAYGI
Çalışanlarımız, şirkete ait her türlü bilginin gizli olduğunu bilir. Doküman, bilgi veya araçları, ürün, düzenleme, uygulama ve anlaşmaları, izin verilen ve şirketteki görevinin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, şirkette çalıştığı süre içinde veya daha sonrasında kesinlikle kullanmaz.
HİZMET KALİTESİ
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ancak vereceği nitelikli hizmetle karşılanacağını bilir.Bunun için teknolojik altyapısının, nitelik ve yetkinliklerinin gelişimine özen gösterir.
SÜREKLİ GELİŞİM
Çalışanlarımız, çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleriizler. Bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışır.
SOSYAL SORUMLULUK
Topluma ve çevreye saygılıdır, toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermeye vesosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırdır.
SAYGINLIK
Kurum içinde veya dışında şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır. Tüm iş arkadaşlarına ve müşterilere karşı nazik ve saygılı davranır, görüşlerini dikkate alır ve karar alma sürecine onları da dahil eder. Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir eder ve paylaşır.
ŞEFFAFLIK
Müşterileri, ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibihususlarda mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, açık, net,doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirir.
GÜVENİLİRLİK
Tüm işlemlerde, karşılıklı güven anlayışı içerisinde müşterilere açık, anlaşılır vedoğru bilgi verip, hizmetleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Müşterilerle veyadiğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılıolmasından mutlak surette kaçınır.
GİZLİLİK
Çalışanlarımız gerek çalışma arkadaşları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez. Kişilerin değer yargılarına, tutumlarına, kanılarına ve törelerine duyarlı ve hoşgörülü davranır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.
MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ
Görev ile ilgili olsun veya olmasın müşterilerle ilgili olarak öğrenilen gizlilik arz edenher türlü bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz.
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ
Müşterilerimizden gelen her şikayet ya da öneri, müşterilerimize daha iyi hizmet içinbize birer ipucudur. Gelen tüm şikayetleri özenle değerlendiririz. Gereken mercilerehızlı ve titiz bir şekilde yönlendirir, en kısa sürede çözüme ulaştırırız.