FAALİYET ALANLARI
Faaliyet Alanlarımız Neler ?
ALACAK YÖNETİMİ
Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması için hizmet veriyoruz. Amacımız, sorunlu alacakların tahsilatını üstlenerek, Finansal Kuruluşların, müşteri hizmet kalitesi ve verimliliğine odaklanmasını sağlamaktır.
DANIŞMANLIK HİZMETİ
Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanında danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konusunda danışmanlık ve aracılık hizmeti veriyoruz. Kurumsal ve finansal yeniden yapılanma faaliyetlerini hızlı ve sağlıklı yürüterek; müşterilerimizin satış ve müşteri hizmet kalitesine ayırdığı zaman ve emeğin artmasını sağlıyoruz.
1
Sorunlu Alacakların Fiyatlanması ve Satın Alınması
Şirketimiz mali,finans ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların söz konusu hizmetlerinden doğan sorunlu alacaklarını fiyatlamakta ve satın almaktadır.
2
Satın Alınan Alacakların Tahsili ve Varlıkların Satılarak Nakde Çevrilmesi
Şirketimiz mali,finans ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalardan satın aldığı alacakları tahsil etmekte, varlıkları nakde çevirmektedir.
3
Teminat Amaçlı Varlıklara Yatırım Yapılması ve İşletilmesi
Şirketimiz alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmekte, kiralamakta ve bunlara yatırım yapmaktadır.
4
Borçlu Şirketlere Kurumsal ve Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
Şirketimiz uzman ve profesyonel ekibiyle borçlu şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.